ИПИС | Младинска религиска писменост
15805
post-template-default,single,single-post,postid-15805,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Младинска религиска писменост

Младинска религиска писменост

При спроведување на истражувањето користена е квантитативна истражувачка методологија на собирање на податоци (преку телефонска анкета) што овозможува веродостојно и прецизно скенирање на ставовите на генералната популација.
ИПИС има детален преглед на македонските телекомуникациски мрежи и нивната база на податоци, што овозможува целосна територијална покриеност на националните анкети. За спроведување на анкетите се користи методот CATI и dual frame sampling model (фиксни и мобилни линии).

На линкот во прилог можете да го превземете истражувањето.

Младинска религиска писменост pdf