ИПИС | Импресум
15352
page-template-default,page,page-id-15352,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Импресум

Гораст Стојменовски е претседател на Институтот за политички истражувања – Скопје. Се образувал во Македонија. Поле на професионален интерес – истражување на јавното мислење.

 

Работно искуство:

2010–денес: претседател на Институтот за политички истражувања Скопје.

2003–2010 година: истражувач во центарот за истражување на јавното мислење на Институтот за Демократија “ Социетас Цивилис” Скопје и административен менаџер на Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” Скопје.

Михајло Талевски е коосновач и проект менаџер на  Институтот за политички истражувања Скопје. Се образувал во Македонија. Поле на професионален интерес – истражување на јавното мислење.

 

Работно искуство:

2010-денес: коосновач на Институтот за политички истражувања Скопје.

2007–2010 година: проект асистент во Институтот за Демократија “ Социетас Цивилис” Скопје.

д-р Владимир Божиновски е програмски директор на Институтот за политички истражувања – Скопје. Се образувал во Македонија. Поле на професионален интерес – истражување на јавното мислење.

 

2004–денес: Вонреден професор при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Политички студии.

2010–денес: Програмски директор на Институтот за политички истражувања, Скопје.

1999–2010 година: Истражувачки координатор во Институтот за Демократија “ Социетас Цивилис”, Скопје.

Наташа Павиќевиќ е истражувач во ИПИС. Се образувала во Македонија. Поле на професионален интерес – социјална работа и политика.

2010–денес: истражувач во Институтот за политички истражувања Скопје.

2011–2013 година: Mentorship program for minors in risk and in conflict with the lawUNICEF

2010–2012 година: Демонстратор на Институтот за социјална работа и политика – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

2004–2010 година: „Промени во пубертет“Grey Worldwide во соработка со Министерството за образование и наука

2005–2006 година: проект асистент во Forum SYD Balkans

2005–2006 година: проект асистент во Здружението на граѓани за заштита на жртви од семејно насилство „НАДЕЖ“-Скопје